Hvad er en statsautoriseret revisor?

En statsautoriseret revisor er en person, der har gennemgået en særlig uddannelse og bestået en prøve, der giver ret til at revidere regnskaber for virksomheder og organisationer. En statsautoriseret revisor skal følge de regler og standarder, der er fastsat af Erhvervsstyrelsen, Revisornævnet og Faglig udvalg for statsautoriserede og registrerede revisorer (FSR).

En statsautoriseret revisors opgaver kan variere alt efter kundens behov, men typisk omfatter de:

– At kontrollere, at regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation og overholder lovgivningen.

– At rådgive kunden om skat, moms, regnskabsprincipper, ledelse, risikostyring og andre forretningsmæssige spørgsmål.

– At attestere kundens årsrapport, skatteregnskab, revisionspåtegning og eventuelle andre erklæringer.

– At rapportere eventuelle fejl, mangler eller uregelmæssigheder i regnskabet til kunden, Revisornævnet eller myndighederne.

En statsautoriseret revisor har et stort ansvar og skal overholde en høj etisk standard. Det indebærer blandt andet, at revisoren skal være uafhængig, objektiv, fagligt kompetent, fortrolig og kvalitetsbevidst. En statsautoriseret revisor kan blive pålagt sanktioner, hvis han eller hun overtræder loven eller de faglige regler.

Se hvad RéVision+ skriver om emnet: Statsautoriseret Revisor.

Hvordan bliver man statsautoriseret revisor?

For at blive statsautoriseret revisor skal man have en relevant akademisk baggrund, f.eks. en kandidatgrad i revision, erhvervsøkonomi eller jura. Derefter skal man gennemføre en treårig praktisk uddannelse hos en godkendt revisionsvirksomhed og bestå en teoretisk og en praktisk prøve. Prøverne afholdes af Erhvervsstyrelsen og Revisornævnet og dækker forskellige emner inden for revision, regnskab, jura, skat, økonomi, ledelse og etik. Efter bestået prøve får man et autorisationsbevis og kan kalde sig statsautoriseret revisor.

Uddannelsen til statsautoriseret revisor er krævende og konkurrencen er hård, men til gengæld får man en attraktiv og anerkendt titel, der åbner mange karrieremuligheder. En statsautoriseret revisor kan f.eks. arbejde som:

– Revisor eller partner i en revisionsvirksomhed.

– Intern revisor eller controller i en privat eller offentlig organisation.

– Finansdirektør, økonomichef eller regnskabschef i en virksomhed.

– Rådgiver, konsulent eller ekspert inden for skat, økonomi, ledelse eller andre områder.

– Underviser, forsker eller forfatter inden for revision, regnskab eller relaterede fag.

Hvorfor skal man vælge en statsautoriseret revisor?

Der er mange fordele ved at vælge en statsautoriseret revisor, både som kunde og som revisor. Nogle af disse fordele er:

– En statsautoriseret revisor har en høj faglig kompetence og opdaterer løbende sin viden gennem efteruddannelse og kurser.

– En statsautoriseret revisor har et stort netværk og kan trække på ressourcer og ekspertise fra andre statsautoriserede revisorer, FSR og internationale organisationer.

– En statsautoriseret revisor har en bred erfaring og kan tilbyde en helhedsorienteret og skræddersyet service, der passer til kundens behov og ønsker.

– En statsautoriseret revisor har en høj troværdighed og tillid hos kunder, myndigheder, investorer og andre interessenter.

– En statsautoriseret revisor har en attraktiv og fleksibel karrierevej, der giver mulighed for personlig og faglig udvikling, udfordring og variation.

Hvordan finder man en statsautoriseret revisor?

Hvis man leder efter en statsautoriseret revisor, kan man bruge forskellige kilder til at finde den rette. Nogle af disse kilder er:

– FSR’s hjemmeside, hvor man kan søge efter statsautoriserede revisorer efter navn, geografi, branche, ydelser og sprog.

– Erhvervsstyrelsens register over godkendte revisionsvirksomheder, hvor man kan se, hvilke virksomheder der har statsautoriserede revisorer ansat.

– Revisornævnets liste over statsautoriserede revisorer, hvor man kan se, om en revisor har autorisationen i orden og om han eller hun har modtaget sanktioner.

– Anbefalinger fra venner, familie, kolleger eller andre, der har brugt eller kender en statsautoriseret revisor.

– Internettet, hvor man kan finde information, anmeldelser og kontaktdata på forskellige statsautoriserede revisorer og revisionsvirksomheder.

Når man har fundet en eller flere potentielle statsautoriserede revisorer, bør man tage kontakt til dem og aftale et møde, hvor man kan præsentere sit regnskab, sine forventninger og sine spørgsmål. Det er vigtigt at vælge en statsautoriseret revisor, som man har tillid til, som forstår ens situation og behov, og som kan levere en god service til en rimelig pris.

En statsautoriseret revisor er en person, der har gennemgået en særlig uddannelse og bestået en prøve, der giver ret til at revidere regnskaber for virksomheder og organisationer. En statsautoriseret revisor skal følge de regler og standarder, der er fastsat af Erhvervsstyrelsen, Revisornævnet og FSR. En statsautoriseret revisors opgaver kan variere alt efter kundens behov, men typisk omfatter de at kontrollere, rådgive, attestere og rapportere om regnskabet. En statsautoriseret revisor har et stort ansvar og skal overholde en høj etisk standard. For at blive statsautoriseret revisor skal man have en relevant akademisk baggrund, gennemføre en treårig praktisk uddannelse og bestå en teoretisk og en praktisk prøve. Uddannelsen til statsautoriseret revisor er krævende og konkurrencen er hård, men til gengæld får man en attraktiv og anerkendt titel, der åbner mange karrieremuligheder. Der er mange fordele ved at vælge en statsautoriseret revisor, både som kunde og som revisor. Hvis man leder efter en statsautoriseret revisor, kan man bruge forskellige kilder til at finde den rette og aftale et møde, hvor man kan vurdere, om der er et godt match.

CVR-Nummer 3740 7739